Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propast

10. 9. 2007

Propast
Priscilla Van Sutphin, 7.3.2005

Pán řekl: “Propast”

Děti moje, jste na pokraji veliké změny. Jste nad propastí velikých extrémů dobra i zla. Směřujete do nezmapované oblasti, za kterou leží věčnost. Přichází veliké zlo, ale kde se v zemi rozmáhá nepřítel, tam je vylévána také Moje milost.

  Visíte na okraji věčnosti a vše, co má být otřeseno, bude otřeseno. Otřásám Mojí církví, uvolňuji její strukturu a formu náboženství, které nemá žádnou moc. Současně vyrůstá naprosto odpadlá církev, která sama sebe nazývá Mým jménem a dokonce používá jméno Mého Syna, ale přitom JEJ NEZNÁ.

 Přichází mimořádná generace, která bude proměněna Mým světlem a SLÁVOU a dojde k zničení všeho PŘEDSTÍRÁNÍ a pokrytectví, které vedlo do temnoty tohoto světa Mé děti, které jsou povolány k Novému Životu ve MNĚ. Strhnu závoj, který pokrývá národy. Odejmu duchovní slepotu od těch, jejichž srdce mohou být proměněna, odejmu slepotu od těch, kteří jsou povoláni být ve MNĚ.

 Ale musíte vědět, že také povstává zlá armáda. Ti nemají žádné svědomí ze zla, které páchají. Ti spálili své svědomí a neodvrátí se od své nemorálnosti. Musíte být schopni rozeznat rozdíl a být svobodní od nějakého neposvěceného soucitu, který způsobí, že nebudete chráněni před jejich bezbožností.

Když vám řeknu: „NEDOTÝKEJTE SE TAKOVÉHO ČLOVĚKA!“ – pak to tak myslím! NEDOTÝKEJTE SE HO! Jestliže neposlechnete, budete ve vzpouře a to způsobí, že se otevřete démonům. A na to čeká nepřítel.
Když vám řeknu: „Utíkejte...!“, tak UTEČTE!
Když řeknu, že tento člověk je zavržený, a že se nezmění, pak to musíte poslechnout. Nenechte se vtáhnout do soucitu, který není ode Mne!
Na druhou stranu, Já budu v této době vylévat VELIKOU MILOST na všechny, kdo se přede MNOU POKOŘÍ a vyznají své viny a budou toužit po vysvobození. Někteří budou přímo ohromeni svými vlastními postoji, protože si neuvědomují, že byli ovládáni démony. Jakmile bude vylita milost, umožní jim to říci MI „Ano“.
Nebudete muset ztrácet svůj čas vysvětlováním věcí, protože Nejsvatější Duch bude s vámi v MOCI takovým způsobem, že ON náhle toho člověka v okamžiku promění. Jeho oči se otevřou a všechny věci pro něho budou NOVÉ.
Já na vás vyliji takovou milost k tomu, aby bylo přemoženo vše, co se ve vás staví proti MNĚ. Řetězy budou zpřetrhány u všech, kdo touží po svobodě!
Určitě, určitě, URČITĚ VYSVOBODÍM VŠECHNY, KDO PO TOM TOUŽÍ! Nic nezastaví tok Mého Ducha, když bude vylévat toto poslední probuzení na zemi. Ukazuje se VELIKÁ ŽEŇ. Nastal čas. Nastal čas. Nastal čas sklízení. Přicházím k mnohým z vás v nočních bděních a nastane exploze Mého Ducha ve vás, která vás mocně promění, abyste byli schopni chodit se MNOU a být a činit vše, co Já chci abyste byli a konali! Blíží se velké nebezpečí, ale také veliká MOC a úžasné vylití MÉ LÁSKY, která přemůže SMRT.

 

Ezechiel 47:6-12
6 Řekl mi: "Vidíš, lidský synu?" Vedl mě dál a znovu mě přivedl k břehu toho potoka.
7 Když jsem se tam vrátil, hle, na břehu potoka bylo po obou stranách velmi mnoho stromoví.
8 I řekl mi: "Tato voda odtéká do východního obvodu, teče dolů do Araby a vlévá se do moře. Tam, kde vtéká do moře, stávají se vody zdravými.
9 Každý hemžící se živočich bude žít všude, kam se vlévá potok. A ryb bude velmi mnoho. Neboť kam se vlévají ony vody, tam se vody moře stávají zdravými a zůstane naživu všechno tam, kam se ten potok vlévá.
10 I postaví se u něho rybáři; od Én-gedí až k Én-eglajimu se budou rozprostírat sítě. Ryb rozličného druhu bude velmi mnoho jako ryb ve Velkém moři.
11 Avšak jeho bažiny a mělčiny nebudou ozdravěny, bude se tam získávat sůl.
12 Při potoku na obou březích vzejde rozličné ovocné stromoví, jemuž nebude vadnout listí, jež nepřestane plodit, ale každý měsíc přinese rané plody, neboť vody, které je zavlažují, vytékají ze svatyně. Jeho ovoce bude sloužit za pokrm a jeho listí jako lék."

www.upstreamca.org

Upstream Ministries